MOSAIC MEDICAL LEGESENTER OG BEDRIFTSHELSETJENESTE I VESTRE SVANHOLMEN 14

Etablerer privatmedisinsk senter i Seabrokersbygg på Forus.