Contact us

Administrasjon Hovedkontor

Solveig Hetland

Office Chief

Tor Arne Vigre

Sales manager construction equipment

Trygve Tesaker

Key Account Manager Sany

Kran

Joakim Sævild

Crane operator

Verksted og Vedlikehold

Jan Smiebakken

Mechanic

Rudi Johnsen

Mechanic