Contact us

Administrasjon Hovedkontor

Solveig Hetland

Office Chief

Kran

Joakim Sævild

Crane operator

Verksted og Vedlikehold

Rudi Johnsen

Mechanic